MISM 2020 Logo


Conference organizers
Samarkand International Symposium on Magnetism 2023

President of National Organizing Committee Rustam Ibragimovich XalmuradovChairmen Nikolai Perov, Alexander Granovsky

International Advisory Committee
 • Sergio Caprara (Italy)
 • Michael Farle (Germany)
 • Dino Fiorani (Italy)
 • Evangelos Hristoforou (Greece)
 • Mitsuteru Inoue (Japan)
 • Sunita Keshri (India)
 • Nikolay Mushnikov (Russia)
 • Sergey Nikitov (Russia)
 • Agung Nugroho (Indonesia)
 • Sergey Ovchinnikov (Russia)
 • Stuart S.P. Parkin (Germany)
 • Roman Pisarev (Russia)
 • Theo Rasing (Nethereland)
 • Kyung-Ho Shin (Korea)
 • Vladimir Ustinov (Russia)
 • Manuel Vazquez (Spain)
 • Anatoly Vedyaev (Russia)
 • Anatoly Zvezdin (Russia)

 • National Organizing Committee

  Hakim Khushvaktov - Vice rector of Samarkand state university named after Sharof Rashidov for scientific works and innovations
  Akhatov Akmal - Vice Rector of Samarkand state university named after Sharof Rashidov for international cooperation
  Akmal Yarmukhamedov - Director of Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Rustam Rajabov - Head of General Physics department Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Оblakul Кuvandikov - Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Komil Mukimov - National University of Uzbekistan
  Uygun Valiev - National University of Uzbekistan
  Elvira Ibragimova - Institute of Nuclear Physics Academy of Science Republic of Uzbekistan
  Mirzo Sharipov - Bukhara institute of engineering and technology
  Davron Djuraev - Bukhara state university

  Uktam Usarov - Samarkand Architectural and Construction Institute
  Abdugani Eshkulov - Tashkent State Technical University
  Eshkuvvat Arzikulov - Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Ilkhomjon Subkhankulov - Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Nurliboy Hamraev - Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Maysara Salakhitdinova - Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Davron Imamnazarov - Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Zokir Shodiev - Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov
  Bakhtiyor Amonov - Engineering Physics Institute of Samarkand state university named after Sharof Rashidov

  Program Committee
  A. Granovsky (chairman) K. Kimel (vice-chairman) A. Pyatakov (vice-chairman)
  Maysara Salakhitdinova (scientific secretary)
  Yu. Raikher K. Kimel E.M. Ibragimova
  A. Vasiliev L. Panina B. Aronzon
  V. Koledov A. Vinogradov A. Smirnov
  S.Streltsov V. Khovaylo L.Tagirov
  G. Kurlyandskaya A.Zhukov M. Zhuravlev
  N. Pugach О. Кuvandikov V. Rodionova
  Yu. Pastushenkov K. Zvezdin K. Rozanov
  V. Shavrov А. Kirilyuk A. Kalashnikova
  A. Semisalova V. Belotelov A. Murtazaev
  K.Mukimov N. Bebenin U.Usarov

  Please send your wishes to
  mismE-mail magn.ru